Tək çanaqlı yuma dəzgahı

project image

Tək çanaqlı yuma dəzgahı

project image

İki çanaqlı yuma dəzgahı

project image

Üç çanaqlı yuma dəzgahı

project image

Yuma vannası

project image

Tərəvəz yuma vannası

project image

Balıq yuma vannası

project image

Qazan yuma vannası

project image

Qabyuyan maşın giriş dəzgahı

project image

Qabyuyan maşın çıxış dəzgahı

project image

Stəkanyuyan maşın

project image

Qabyuyan maşın

project image

Gilyotin tipli qabyuyan maşın

project image

Konveyer tipli qabyuyan maşın

project image